fbpx

Informacje RODO

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariola Ślusarczyk prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą: „F.H.U. "CYBINA 13" MARIOLA ŚLUSARCZYK” pod
adresem: ul. Cybińska nr 13, lok. 2, 61-124 Poznań, adres do korespondencji: ul.
Katowicka nr 29, lok. 2, 61-131 Poznań, NIP: 6571782861, REGON: 291047094.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z
Administratorem danych na podstawie stosownych umów powierzenia w tym: podmioty
biorące udział w realizacji usługi, biuro rachunkowe, instytucje obsługujące płatności
online, podmioty, które pomagają w utrzymaniu i funkcjonowaniu strony internetowej
(np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internetu itp.), podmioty
świadczące pomoc prawną.
3. Administrator oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki techniczne i
organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych
osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności
postanowieniom art. 32 RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: realizacji
świadczonych przez Administratora usług lub podjęcia pewnych działań na Pani/Pana
żądanie przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO), wysyłania przez
Administratora wiadomości w celu marketingu produktów i usług własnych (art.6 ust. 1
lit. f RODO), przesyłania przez Administratora informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) na podstawie zgody, udzielonej Administratorowi przez osobę, której dane
dotyczą (jeżeli Pani/Pan udzieliła/udzielił takiej zgody).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania
przewarzania w celach planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z
przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
a) żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich
sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18
RODO),
c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
d) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa
podania danych w wymaganym zakresie może skutkować brakiem możliwości realizacji
usług przez Administratora.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych
w zakładce: Polityka prywatności i stosowania plików cookies.
10. Szczegółowe informację dot. zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są w
zakładce: Polityka Prywatności i stosowania plików cookies.

Zostańmy w kontakcie.

Odwiedź nasze social media i bądź na bieżąco z aktualnościami Cybina13!

Odkryj niepowtarzalny smak