fbpx

Polityka prywatności i stosowania plików cookies

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich
z usług oferowanych przez serwis internetowy: cybina13.pl (dalej również: „Serwis”
i „Użytkownik”).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Mariola Ślusarczyk
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „F.H.U. "CYBINA 13" MARIOLA
ŚLUSARCZYK” pod adresem: ul. Cybińska nr 13, lok. 2, 61-124 Poznań, adres do
korespondencji: ul. Katowicka nr 29, lok. 2, 61-131 Poznań, NIP: 6571782861,
REGON: 291047094.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator danych
osobowych działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z
odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych a w
szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
4. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony
interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane
osobowe są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Administrator danych osobowych realizuje funkcje pozyskiwania informacji o
użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji
w formularzach, w celu:
a) udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkowników kierowane przy użyciu
formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
b) przyjęcia zamówienia przy użyciu Serwisu internetowego na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO,
c) realizacji usług świadczonych przez Administratora danych osobowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
d) marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty
elektronicznej, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola w procesie zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz
przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie

odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia
na adres e-mail Administratora danych osobowych: restauracja@cybina13.pl,
e) realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w
szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, np. windykacji.
6. Przy pierwszej wizycie na Serwisie internetowym: cybina13.pl  Użytkownik jest
informowany o używaniu plików cookies. Klikając AKCEPTUJĘ Użytkownik wyraża
zgodę na stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Użytkownik może w
każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies.
7. Zmiana ustawień cookies nastąpi po ponownym uruchomieniu lub odświeżeniu
sesji na stronie Administratora danych osobowych.
8. Instalacja plików cookies niezbędnych dla podstawowej funkcjonalności Serwisu
jest konieczna do prawidłowego działania w szczególności do autoryzacji.
9. Pliki cookies niezbędne do działania witryny można zmienić zmieniając ustawienia
przeglądarki, przy czym należy mieć na uwadze, że zmiana ustawień może
spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie witryny.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w
menu przeglądarki internetowej Użytkownika.
11. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie
chcą, żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej
urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na
Serwisie. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania
się z Serwisu,
b) stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika, bądź do z góry ustalonego czasu określonego w
parametrach pliku cookies.
12. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookies można je podzielić na:
a) pliki analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny,
b) pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam, właściwego
kierowania i analizowania wydajności kanałów marketingowych i kanałów
sprzedaży,
c) pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności Serwisu.
13. Pliki cookies, które stosuje Administrator danych osobowych, pozwalają rozwijać
stronę internetową Administratora danych osobowych i poprawiają komfort
korzystania z witryny.
14. Niektóre pliki cookies mogą być umieszczane jedynie w celu:
a) doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji zamówień,

b) analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony
internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy.
Administrator danych osobowych informuje o instalowanych plikach cookies w
interfejsie Użytkownika tego systemu.
15. Administrator danych osobowych może korzystać ze zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych (w tym do
zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań Użytkownika i
mierzenia ich skuteczności) oraz dostosowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO.
16. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty
uprawnione na mocy przepisów prawa a także podmioty świadczące usługi na rzecz
Administratora danych osobowych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa,
księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).
17. Administrator danych osobowych korzysta z następujących narzędzi analitycznych:
Google
Facebook
18. Administrator danych osobowych korzysta z następujących narzędzi
marketingowych:
Google
Facebook
19. ​Do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych danych przysługuje
wgląd Użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo
do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub
zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W
dowolnym momencie Użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych
osobowych z Serwisu.
20. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej Użytkownik Serwisu powinien
skontaktować się z Administratorem danych osobowych korzystając z adresu e –
mail: restauracja@cybina13.pl lub numeru telefonu: 616 636 334.
21. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem
danych osobowych lub w przypadku technologii zmieniając ustawienia cookies.
22. Każdy użytkownik Serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
23. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają
niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony

te mogą posiadać własne Polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi
Administrator danych osobowych zachęca się uważnie zapoznać.
24. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce
prywatności i stosowania plików cookies, co może zostać spowodowane przez
rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony
danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Administrator
danych osobowych będzie informował Użytkowników w sposób widoczny i
zrozumiały.

Zostańmy w kontakcie.

Odwiedź nasze social media i bądź na bieżąco z aktualnościami Cybina13!

Odkryj niepowtarzalny smak